POLITYKA PRYWATNOŚCI HOMESTAGERKI ONLINE

1. Kto jest administratorem państwa danych?

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

   Homestagerki Online sp. z o. o.
   81-393 Gdynia, Żwirki i Wigury 6/15
   KRS: 0000881176, NIP: 5862364317, REGON: 38804555900000

   dane kontaktowe: Agata Witkowicz numer telefonu 603159503,
   adres e-mail: kontakt@homestagerki.online 

   1. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?
   1. W związku z usługami świadczonymi przez HOMESTAGERKI ONLINE polegającymi na świadczeniu usług nauczania homestagingu. Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Państwa dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy
   2. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez HOMESTAGERKI ONLINE z siedzibą w Gdyni, Państwa dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu.
   1. W związku z usługami świadczonymi przez HOMESTAGERKI ONLINE polegającymi na świadczeniu usług nauczania homestagingu. Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Państwa dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy
   2. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez HOMESTAGERKI ONLINE z siedzibą w Gdyni, Państwa dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu.
   1. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

   Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzach (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

   W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

   1. Komu zostaną udostępnione dane?
   1. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa;
   2. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu HOMESTAGERKI ONLINE na podstawie zawartej z HOMESTAGERKI ONLINE umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe);
   3. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie),

    5. Czy Dane są profilowane?

   Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).

   1. Jakie przysługują Państwu prawa?
   1. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
    (art. 15 Rozporządzenia),
   2. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
    (art. 16 Rozporządzenia),
   3. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
    do bycia zapomnianym” – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
   4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
   5. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy będziemy posiadać dane w formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
   6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@homestagerki.online
   7. Prawo do sprzeciwu – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności
   8. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   1. Kontakt

   Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@homestagerki.online